bongbongxaphong.com

Bong Bóng Xà Phòng Khổng Lồ Cho Sự Kiện Của Bạn

Giant Soap Bubbles For Your Event – Entertainment For All Ages

I run a business as children’s entertainer in Germany and would like to introduce some of my work to the people in Vietnam.

Tôi điều hành một doanh nghiệp với tư cách là nghệ sĩ giải trí cho trẻ em ở Đức và muốn giới thiệu một số tác phẩm của tôi với bạn.

Typical places to offer my work are: nursery schools, primary/ secondary schools, folk festivals, weddings, birthday parties, company celebrations and more.

Những nơi điển hình để cung cấp tác phẩm của tôi là: trường mẫu giáo, trường tiểu học/trung học, lễ hội dân gian, đám cưới, tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm của công ty, v.v.

I use only my own homemade equipment, no plastic toys or any industrial products. This also counts for the special soap. – An average year counts up to about 10.000 children playing and learning with the bubbles here.

Tôi chỉ sử dụng các thiết bị tự chế của mình, không có đồ chơi bằng nhựa hay bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào. Điều này cũng áp dụng cho nước xà phòng đặc biệt. – Trung bình mỗi năm có khoảng 10.000 trẻ em chơi và học với bong bóng tại đây.

I don’t offer stage entertainment/ stage shows. My work is completely interactive. A hands-on play.

Tôi không cung cấp các chương trình sân khấu/giải trí. Một trò chơi thực hành.

I will be back to Sài Gòn! —> 15/07/2024 – 28/07/2024
– If you have interest in a performance at your school or private party (or any other event) please contact me.

Tôi sẽ trở lại Sài Gòn!

A few images of my recent staying in Vietnam (January – March 2024). Had performances in several places of Saigon, Biên Hòa and in villages around Tri An Lake.

giảitrítrẻem #Mẫugiáo #bongbóngxàphònglớn #bọtxàphòng #Nhữngđứatrẻ #vietnam #bọtxàphòng